Afval kost tijd en tijd is kostbaar. Natuurlijk kunt u alle facetten van hetgeen wij hebben uitgelegd intern uit laten voeren. Dat vraagt naast tijd ook verregaande kennis. CAPH biedt u een Turn Key oplossing waarbij u volledig ontzorgd wordt. Wij organiseren, administreren en controleren alle facetten rondom uw afval- en grondstoffen management.

Onze diensten

Advies

CAPH wordt dankzij haar ruime ervaring in de afvalbranche frequent ingeschakeld om helder advies in te winnen. In dit advies belichten wij altijd enkele basisaspecten. Zo kijken wij bijvoorbeeld welk afval te voorkomen is en of er mono-stromen van materialen te creëren zijn ook vanuit uw leveranciers. Afgezien van de manuren en het geld dat vaak verloren gaat, zijn er ook hernieuwbare grondstoffen die verdwijnen met het restafval. Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 47% recyclebare stoffen nog steeds verdwijnen in het restafval.

Eindverwerkers

De markt van verwerkers en bewerkers is continu in beweging. Het vergt kennis en tijd om bij te houden welke eindverwerker de beste oplossing heeft voor de reststromen. CAPH onderhoudt intensieve contacten met eindverwerkers en houdt de marktontwikkelingen voortdurend in de gaten.

Inzamelmiddelen

Afhankelijk van hoeveelheden, gewichten en soorten reststromen gaat CAPH op zoek naar de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen voor uw situatie. Of het nu gaat om persen, kliko’s, rolcontainers, afzetcontainers, zakken of welke vorm van inzamelmiddel dan ook: wij zoeken en vinden de beste oplossing.
In een aantal gevallen kan een volautomatisch volmeldsysteem de nodige ondersteuning bieden. De container geeft zelf aan vol te zijn en stuurt een bericht naar de planning. Deze plant dan een lediging in zonder tussenkomst van u of uw medewerkers!

(Intern) transport

Bij het afvoeren van de reststromen, afval- en grondstoffen, hoort natuurlijk ook intern- en extern transport. Wij ondersteunen u bij de keuze van de opstelplaats waar de inzamelmiddelen het meest efficiënt is. Het liefst zo dicht mogelijk bij de bron waar de reststroom ontstaat.

Elk inzamelmiddel heeft zijn eigen transportmogelijkheden en beperkingen. Wij zoeken naar partners die qua kosten en milieubelasting concurrerend zijn, rekening houdend met afstanden tussen uw bedrijf en de verwerker. Wanneer CAPH uw afval administratie verzorgt, dan wordt deze milieuwinst daarin verwerkt als CO2 besparing. De resultaten zijn te allen tijde zichtbaar in het dashboard van Waste Management Online.

Afval- en grondstoffen administratie

De overheid verlangt dat u een gedetailleerde afval-administratie bijhoudt van uw afval- en grondstoffen stromen. Ook wanneer een externe afvalinzamelaar de administratie voor u verzorgt blijft u verantwoordelijk. CAPH kan alle facetten van de administratie overnemen. Hierdoor worden fouten uitgesloten en teveel kosten voorkomen.

Vertrouwen en integriteit

U krijgt van ons één gespecificeerde factuur. Waste Management Online geeft u inzicht in de voortgang ten opzichte van de 0-meting en alle kosten blijven inzichtelijk via het dashboard. Ons verdienmodel? Dat hebben wij van tevoren met u besproken en geaccordeerd. Succesvol zakendoen begint bij CAPH met wederzijds vertrouwen, integriteit en transparantie. Daar kunt u bij ons altijd van op aan.

    Contact
    Bel mij terug