Onderwijs

Speciaal voor scholengemeenschappen hebben wij het (eigen) inzamelingsproces van afval- en grondstoffen gecombineerd met een educatief programma speciaal voor de leerlingen. Hierin wordt behandeld wat er circulair mogelijk is met alle reststromen. Door de leerlingen van alle niveaus daarbij te betrekken geeft het ze stof tot nadenken. Zo leren zij al op jonge leeftijd hoe straks te leven in een circulaire economie. Zij zullen binnenkort de leidende generatie worden van de samenleving en toe moeten werken naar een volledig circulaire economie in 2050. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben diverse specifieke afvalstromen. Het is bekend dat 47% van het restafval circulair kan worden ingezet. Middels onze afvalscan kunnen wij duidelijk maken hoe diverse reststromen anders kunnen worden benut. Dit levert in veel gevallen ook een budgettaire besparing op. Door CAPH uw afvalstromen te laten optimaliseren is de tijd weer volledig te besteden aan de zorg. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Facilitaire bedrijven

Bij Facilitaire- en Schoonmaak bedrijven kunnen wij een meerwaarde creëren voor hun relaties. Door een optimale scheiding, kennis van de juiste verwerkers, inzamelmiddelen en transporteurs dragen wij bij aan een efficiënter afvalmanagement. Daarnaast geeft het u als facilitaire organisatie, met ons Waste Management Online Programma ook inzicht in de voortgang ten opzichte van een 0-meting. Hierdoor helpen wij u aan een efficiëntere inzet van mensen en middelen en een bijdrage aan een nieuw businessmodel. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Kantoorcomplexen

Als eigenaar of vastgoedbeheerder van bedrijfsverzamelgebouwen is het vaak lastig de kosten van het afval door te berekenen aan individuele huurders. CAPH heeft meerdere mogelijkheden waardoor de kosten efficiënt en per huurder kunnen worden gefactureerd. Een fair systeem waarbij de vervuiler alleen betaalt voor zijn of haar aandeel in de vervuiling. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

(Groot) winkel- en detailhandel.

Voor winkel- en detailhandel bedrijven zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Een van de mogelijkheden kan zijn dat retourstromen van de vestigingen op de DC’s in bulk worden verzameld en wij vanuit de DC de kortste route naar de diverse eindverwerker organiseren. De benodigde handenarbeid organiseren wij met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Circulair afvalmanagement en MVO komen hier tot elkaar. CAPH hecht er veel waarde aan om deze samenwerkingen tot stand te brengen.

Voor de winkels denken wij graag mee aan oplossingen om kosten die gepaard gaan met afval te minimaliseren en op de meest verantwoorde wijze om te gaan met circulariteit. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Hotels

Voor hotels en hotelketens kunnen wij samen met de facilitaire afdeling na het maken van een 0-meting een stappenplan uitwerken om te komen tot een circulair afvalplan. Waarbij we kijken naar inkoop, interne logistiek, de inzamelmiddelen tot en met de eindverwerking van de reststromen. Veelal kunnen we hiermee een flinke besparing halen en verduurzamen we gelijk weer een stukje van de keten met een Circulair Afvalmanagement. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Beurs en expo

Prachtige stands en het liefst ieder jaar nieuwe bezoekersrecords. Heel veel materiaal wordt na de beurs weggegooid. CAPH denkt graag mee over het minimaliseren van het afval, hergebruik van materialen en het terugwinnen van grondstoffen uit de reststromen die vrijkomen. De besparingen op kosten kunnen aanmerkelijk zijn. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Industrie

Afval dat uit de industrie vrijkomt hoeft niet altijd het predicaat afval te hebben. Het betreft hier niet beoogde productie van materialen die wellicht als bijproduct op de markt kunnen worden gezet. Ook kunnen verpakkingen vaak slimmer, goedkoper en van beter recyclebare stoffen gemaakt worden.
Twee voorbeelden die snel te realiseren zijn. Natuurlijk heeft ieder bedrijf zijn eigen DNA dus blijft afvalmanagement maatwerk. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Evenementen- en festivalorganisaties

Duizenden feestende mensen op één terrein vraagt om enorme inspanningen om hygiëne te bewaren en het milieu niet te belasten. Als organisatie wil je zo min mogelijk afval en dat het niet te vermijden afval op een geruisarme wijze wordt verwijderd. CAPH denkt graag mee zowel over het afvalmanagement als de afvalpreventie. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Bouw en Infra

Voor de bouw- en infrabranche geeft ons datasysteem een overzichtelijke weergave van alle afval- en grondstoffen die vrijkomen. Aan de hand van de data in het Waste Management Online programma kunnen wij CO2 en MVO rapportages maken die perfect in uw duurzaamheidsverslag passen. Duurzaamheid en circulariteit zijn uitermate belangrijk voor het werven van nieuwe opdrachten. En als een bouw- infra organisatie in detail aan kan geven wat er met hun restromen gebeurt kan dit tegenwoordig doorslaggevend zijn. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Kringloopwinkels

Kringloopwinkels verzorgen al een belangrijke taak in de circulaire afvalbranche maar vergeten vaak zorgvuldig om te gaan met hun eigen afval. CAPH kan met hun kennis en ervaring in de afval- en grondstoffenbranche de scheiding van de reststromen verbeteren. Ook kunnen wij helpen om ook voor de omliggende bedrijven een taak te vervullen voor hun circulair afvalmanagement. Zelf kosten besparen en een extra verdienmodel kunnen met onze samenwerking realistisch worden. Heeft u nog een contract met een inzamelaar? Wij kunnen u wel van dienst zijn om efficiënter en duurzamer om te gaan met afval, grondstoffen en budget. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

    Contact
    Bel mij terug