Terug naar nieuwsoverzicht

Circulariteit kan bijdragen aan minder milieu- en omge- vingseffecten omdat het zich richt op efficiënter gebruik van grondstoffen, materialen, producten en afval. Maar wat is circulariteit precies en op welke manier kan circu- lariteit het beste een plek krijgen in milieueffectrappor- tage? In deze factsheet:
• Circulariteit: wat is dat?
• Beleid en doelen van overheden
• Circulariteit in milieueffectrapportage

Bekijk factsheet

Contact opnemen