CAPH (Circulair Afvalmanagement Phoenix) is een nieuw bedrijf dat kansen ziet om een versnelling te maken naar een circulaire economie. Er wordt nog te veel aandacht besteed aan het inzamelen van afval. Dit is ook het verdienmodel van de (grote) inzamelaars. De overheid wil in 2030 50% minder restafval en in 2050 een afvalvrije samenleving. Dit is alleen mogelijk als het bedrijfsleven en burgers overgaan van een lineaire naar een circulaire economie. CAPH richt zich op het voorkomen van afval en het inrichten van een circulair afvalmanagement in het belang van de klant. Minimaliseer afval, creëer grondstoffen en bespaar CO2, tijd en geld.

Ladder van Lansink

Waar staat jouw bedrijf op deze ladder?

Wie zijn wij

CAPH is opgericht door Bert-Jan van der Woude en Gerrit Tol. Ze zijn allebei ondernemer met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven.

Circulair Afval Regisseur

Bert-Jan van der Woude

Bert-Jan komt van oorsprong uit de uitzendbranche, is jaren actief geweest in de transportsector en heeft als consultant gewerkt in diverse functies en branches. Vanaf 2014 is hij actief in de afval- en grondstoffen branche.

Circulair Afval Regisseur

Gerrit Tol

Gerrit is zijn werkzame leven actief in de afvalbranche in allerlei functies, zowel commercieel als operationeel. Hij kent alle facetten van de branche. Beide partners zien veel kansen waarmee ze samen met relaties en be- en verwerkers het milieu kunnen verbeteren en daarbij kosten kunnen reduceren.

Neem contact met ons op

CAPH kan uw complete afvalmanagement verzorgen

We hebben besloten om CAPH (Circulair Afvalmanagement Phoenix) te beginnen en ons te richten op het verbeteren van het afvalmanagement bij (middelgrote) bedrijven en instellingen. Wij onderzoeken waar huidige afvalstromen kunnen worden verminderd, er meer grondstoffen kunnen worden gecreëerd en de overige reststromen zo slim mogelijk worden verwerkt met een meerwaarde voor de maatschappij. Dit alles vanuit het belang van de opdrachtgever waarbij we zoveel mogelijk kosten en CO2 uitstoot besparen.

Neem contact met ons op

Onze missie

Het redden van reststromen die nu verspild worden als afval. Hiermee creëren we nieuwe grondstoffen en dringen we uitputting en vervuiling van de aarde terug.

Onze visie

Minimaliseer afval, creëer grondstoffen, bespaar op CO2 uitstoot, tijd en geld bij onze klanten door te adviseren, helpen organiseren, de uitvoering ter hand te nemen en duidelijk te rapporteren. Dit bereiken wij door vertrouwen, deskundigheid, maatwerk en een constante drang naar betere oplossingen voor reststromen.

Kernwaarden Betrouwbaar, Deskundig, Transparant, Inventief, Maatwerk, Klant centraal

    Contact
    Bel mij terug