Afval is voor veel ondernemingen een vervelende bijkomstigheid, die onnodig veel tijd kost. Denk alleen al aan de inzameling en administratie. CAPH maakt alle relevante zaken omtrent uw afval inzichtelijk en neemt die uit handen. CAPH bespaart u zodoende een heleboel ergernis en kosten. Hierbij ons stappenplan voor een circulair afvalmanagement:

Onze werkwijze

AfvalScan

Om de huidige status en mogelijkheden in kaart te brengen voert CAPH een afvalscan uit. Tijdens deze 0-meting komen we precies te weten welke verschillende afvalstromen bij uw organisatie vrijkomen. Natuurlijk kijken we daarbij met een kritische blik naar de verschillende inzamelmiddelen die u gebruikt en de kosten en opbrengsten.

Doelstellingen

Met alle beschikbare gegevens als basis bepalen wij samen met u de doelstellingen voor de komende periode. We stellen duidelijke en haalbare KPI’s op. Het uiteindelijke doel van CAPH is verbranding en storten volledig uit te bannen. Vanzelfsprekend is ook kostenbesparing een belangrijke doelstelling.

Plan van aanpak

CAPH stelt een helder en begrijpelijk Plan van Aanpak op waarin we de mogelijk circulaire afvalstromen inzichtelijk maken. Dat wil zeggen: het te besparen tonnage restafval en CO2 ten opzichte van de 0-meting. Ook gaan we dieper in op de kosten, wetgeving, eindverwerkers, administratie en communicatie.

Draagvlak creëren

Van bovenaf opgelegde regels werken vaak niet zonder duidelijke uitleg. CAPH geeft de doelstellingen weer in een heldere presentatie om draagvlak binnen uw team te creëren. We gaan dieper in op de winst voor het bedrijf, personeel en de aarde. People, Planet, Profit.

Aan de slag!

– Doelstellingen: KPI’s, SLA’s en meetmomenten bepalen
– Selecteren eindverwerkers
– Inrichten (intern) transport en logistiek
– Meest efficiënte inzamelmiddelen bepalen
– Selecteren transporteurs
– Afvaladministratie en rapportage dashboard inrichten
– Draagvlak creëren onder uw personeel

Vertrouwen en integriteit

U krijgt van ons één gespecificeerde factuur. Waste Management Online geeft u inzicht in de voortgang ten opzichte van de 0-meting en alle kosten blijven inzichtelijk via het dashboard. Ons verdienmodel? Dat hebben wij van tevoren met u besproken en geaccordeerd. Succesvol zakendoen begint bij CAPH met wederzijds vertrouwen, integriteit en transparantie. Daar kunt u bij ons altijd van op aan.

    Contact
    Bel mij terug